PROJE KONTROL HİZMETLERİ

Kapsamında

– Yapılan imalatların uygulama projelerine uygunluğunun denetlenmesi
– İmalat sırasında ortaya çıkabilecek proje uyumsuzluklarına proje koordinatörü ve Proje uygulayıcılarına bilgi verilerek müdahale edilmesi, gerektiğinde acil önlemlerin alınması
– Uygulama projelerinin incelenerek kontrol edilmesi ve bu kontrol sonrası imalata geçilmesinin sağlanması

MALZEME ONAYLARI

– Uygulamada kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi
– Malzeme onay prosedürünün takibi
– Malzeme seçimi için gerekli organizasyonun yapılması ve İşverene rehberlik yapılması

İNŞAAT METODU

– Müteahhitlerin inşaat metodunun hazırlaması sonrası kontrol ve onaylanması
– Her imalat öncesi başlayacak imalatın kontrolü ve onayı sonrasında imalatın başlamasının takibi
– Yapılan imalatların inşaat metoduna uygun yapılmasının kontrolünün yapılması

İMALAT KALİTESİ KONTROLÜ

– İmalatların mimari, yapısal, elektrik, mekanik ve altyapı disiplinlerinde müteahhit tarafından yürütülen yapım faaliyetlerinin takibi, bunların ilgili sözleşme eki tasarım, şartname ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, hataların düzelttirilmesi

İMALAT SEVİYESİ TAKİBİ

– Her imalatın, müteahhitin ve taşeronun imalat seviyelerinin detaylı olarak takip edilmesi
– Takip sisteminin kurulması ve raporlanması
– Detaylı imalat seviyesinin internet ortamında sadece yetkililerin göreceği şekilde yayınlanması

TOPLANTILAR

– Aylık proje koordinasyon toplantısının düzenlenmesi

İSTİHKAK

– Sözleşmeye göre müteahhitin işi tamamlaması oranında istihkaklarının devri

SÖZLEŞME TATBİKATI

– İmalat kalitesi, malzeme onayı, iş programı, birim fiyatlar, vb. çalışmalar için yazışmaların yapılması
– İşin sağlıklı yürütülmesi adına hukuki yazıların zamanında yazılması ve işverenin bu konuda gerekli yerlerde uyarılması
– İşveren ile müteahhit arasında anlaşmazlık olması durumunda İşverene destek sağlanması ve gerekli önerilerde bulunulması

hizmetleri sunmaktayız

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Sign up with email

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Powered by Estatik