1- Riskli yapı ile ilgili hukuki ve teknik belgelerin incelenmesi, hukuk müşavirliği hizmetleri

2- 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında dönüşüme girecek olan alan ve yapıların hak sahiplerinin hak ve sorumlulukları ile yenilecek olan yapılarla ilgili teknik ve hukuki konularda gereken bilgilerin verilmesi

3- Gayrimenkul değerleme hizmetleri, teknik ve hukuki şartnamelerin hazırlanması

4- Kat karşılığı inşaat ve eser sözleşmelerinin hazırlanması

5- 3194 Sayılı İmar Kanunu uygulama hizmetleri

6- İzaleyi şüyu davalarının çözümü

7- Eser ve kira sözlemlerinde tahkim ve arabuluculuk hizmetleri

8- Tapu mevzuatı müşavirlik hizmetleri

9- Belediye hisse satış, şufa, vefa sözleşmesi işlemlerinin takibi

hizmetlerini sunmaktayız

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Sign up with email

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Powered by Estatik