ISSO GRUP iç mimarlık uygulamaları ile de müşterilerinin hizmetinde.

İç Mimari & Dekorasyon Tasarımları

 İç mimari, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.

Mimari tasarım süreci bir yapının tasarlanması ile başlayan, inşası ile devam eden ve yapının teslimine kadar süregelen oldukça geniş bir kavramdır. Tüm mimari tasarımlar belirli bir yapıyı tasarlamayı ve İnşa etmeyi içeren bir süreçtir. Yapıların biçim, çevre ve mekan olarak planlanması mimari tasarım aşamaları içerisinde yer almaktadır.

Mimari tasarım; planlama, tasarlama, satın alma ve sözleşme ve uygulama gibi birçok aşama mimari tasarım süreçlerinden oluşmaktadır.

Her bir mimari tasarım kendine özgü ve tektir. Dolayısıyla her bir mimari tasarım için gelişen süreçler her ne kadar genel olarak adlandırılıyor olsa da bu süreçlerin uygulama aşamaları her bir mimari tasarımda birbirinden farklı olarak ilerlemektedir.

Gündelik yaşamda karşınıza çıkan tüm yapılar belirli mimari tasarımların sonucu oluşmuş yapılardır. Her tür mekan bu mekanların içerisindeki eşyaların dizaynı, mekanların dışındaki bahçe ve dış alanların belirli kurallar dahilinde tasarlanması aşamalarının her biri mimari Tasarımın bir sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir mimari tasarım için mimarlar ile birlikte farklı meslek grubundan da birçok insan bu oluşum içerisinde yer alabilmektedir.

Mimari Tasarımın Özellikleri

Mimari tasarım çok geniş bir kavramdır. Bazen bir mekan ve bu mekanda içerisindeki eşyaların tasarlanması olurken, bazen bir yol ve bu yoldaki ağaç ve bitkilerin belirli bir kurala göre tasarlanmasında içerebilmektedir. Bazen bütünüyle bir evin inşaat aşamasından başlayarak her bir detayı planlanması mimari tasarım olarak ele alınırken bazen bir eve ait tek bir mutfağın ya da yatak odasının tasarlanması olarak karşımıza çıkabilir.

Mimari Tasarımlarda İşlevsellik

İşlevsellik özelliği mimari tasarımların olmazsa olmaz kriterlerinden birisidir. Bir mimari tasarımın uzmanlarca hazırlandığını gösteren en önemli farklılık o projenin işlevselliğidir.

Yaşam alanının tasarlanırken sahip olduğu görüntü ile birlikte en verimli şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Mimari tasarım kapsamında her bir yaşam alanı ele alınırken mevcut alan içerisinde her bir metrekarenin amaca uygun bir şekilde fonksiyonel hale getirilmesi hedeflenmektedir. Oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan işlevsellik özelliği kendi içerisinde, teknik ve ergonomik olarak dikkate alınmaktadır.

İç Mimari & Dekorasyon Tasarımlarımızdan bazıları:

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Sign up with email

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Powered by Estatik