Kentsel Dönüşüm sürecinin tamamında ISSO Grup olarak uzmanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile sizlere doğru bilgi ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

1- Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

2- Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait varsa mevcut projeler, tapunuz (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz, iskanınız) yoksa daireye ait hisseli arsa tapusu, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tapu Müdürlüğünden alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Lisanslı kuruluşuna başvuru yapılır.

3- BAKANLIK Lisanslı Kuruluşun binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.

4- Hazırlanan Deprem Risk Raporu; BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu tarafından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.

5- Bakanlık; binanıza ait deprem risk raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar, rapor sonucu riskli ise bakanlık tapu müdürlüğüne bir yazı ile bina tapu kütüğüne riskli yapı şerhini koyar (Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir).

6- İlgili Tapu Md.’den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. Resmi yazının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız var. Yazının size tebliğinden sonra binanız Riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız)

7- Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur (2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)

8- Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için müteahhit şirket bulunur. Tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

9- Binanızın yeniden inşaatı veya takviye – güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda 2 kredi kullanılamaz)

10- Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ne başvurulur (aylık 1500TL (18 ay) ile sınırlı)

11- Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit ile sözleşme yapılır ve inşaata başlanır (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir).

12- Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden tapularınız alınır.

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Sign up with email

Hesabınızı kullanmaya başlayın

favori evlerinizi ve daha fazlasını kurtarmak için

Powered by Estatik